Audio DIY Club - Network [คลับบ้านๆ ดีไอวาย แท้ๆ ของคนใจดี]

Audio DIY => Audio DIY Mall => ข้อความที่เริ่มโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:02:23 pmหัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:02:23 pm
ขอขายหลอดและอุปกรณ์นิดหน่อยครับ ค่าหีบห่อและส่ง 50 บาท
1. แผ่นวงจรจ่ายไฟ มีอุปกรณ์และรายละเอียดตามรูปครับ มี 7 บอร์ด
2. แผ่นวงจรกรองไฟเอซี มี 1 บอร์ด
3. IEC ปลั๊ก+ฟิวส์+สวิทซ์ มือสอง มี 1 ตัว
4. หลอด 3B24 CHATHAM  NOS   มี 2 หลอด
5. หลอดรวม 5 หลอด
6. หลอด JAN 5718 SYLVANIA NIB มี 4 หลอด
7. หลอด JAN 5814 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด
8. หลอด JAN 12AT7 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด
9. หลอด 6K6GT SYLVANIA NIB มี 2 หลอด
10. หลอด 6688/E180F  NOS มี 4 หลอด
11. หลอด 7868  SYLVANIA NIB มี 4 หลอด
12. หลอด 6FQ7GT TOSHIBA NIB มี 2 หลอด
13. หลอด OC3 RCA NOS  มี 3 หลอด
14. หลอด ECL82 TFK USED  มี<>โครงสร้างไม่เหมือนกัน มี 2 หลอด
15. หลอด 6GH8  RCA NIB  มี 2 หลอด
16. หลอด 6SJ7  NIB  มี 4 หลอด
17. หลอด 12AX7WA  SYLVANIA NIB มี 1 หลอด
18. หลอด OB2WA RCA NOS  มี 3 หลอด
19. หลอด OA2WA SYLVANIA NIB มี 2 หลอด
20. หลอด 6AU6 RATHEON  NIB มี 2 หลอด
21. หลอด OA3WA RATHEON  NIB มี 2 หลอด
22. หลอด EF50  USED  มี 2 หลอด แถม 63 ให้ 1 หลอด
23. หลอด 2C51/5670  SYLVANIA NIB มี 2 หลอด
24. หลอด 6CL6 GE  NIB มี 3 หลอด
25. หลอด 6J4/8532W  SYLVANIA NIB มี 5 หลอด
26. หลอด 7298/3CX100A5  EIMAC NIB มี 4 หลอด GE 1 หลอด
27. หลอด 5763  RCA USED  มี 4 หลอด
28. RHEOSTAT  50 OHM  50 WATT 1A. มี 1 ตัว
Tel 086-5620700


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:06:49 pm
1.(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/jRefYnMG26lU.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724565&s=jRefYnMG26lU)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/HdK8rooIk8GR.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724566&s=HdK8rooIk8GR)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/WgNZ8ulxs1Jo.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724567&s=WgNZ8ulxs1Jo)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/4TIJLMX3Drvk.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724568&s=4TIJLMX3Drvk)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/fvMa3yWRPub8.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724569&s=fvMa3yWRPub8)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/rIrStv95TPWl.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724570&s=rIrStv95TPWl)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/IINbnRTp1rJ1.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724571&s=IINbnRTp1rJ1)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:09:10 pm
2.
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/hTS76OaPWxOB.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724573&s=hTS76OaPWxOB)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/sFk84ihOuOxA.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724574&s=sFk84ihOuOxA)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/y11mJUpBBais.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724575&s=y11mJUpBBais)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:12:12 pm
3.
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/pzblxnkpI6G4.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724588&s=pzblxnkpI6G4)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/0ZZCjZmYsu6b.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724589&s=0ZZCjZmYsu6b)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/7VLv2wOApAGA.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724590&s=7VLv2wOApAGA)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/dmA9jWlhj9WG.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724591&s=dmA9jWlhj9WG)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:15:38 pm
4. หลอด 3B24 CHATHAM  NOS   มี 2 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/1w1gvoPbITMU.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724593&s=1w1gvoPbITMU)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/wNOa0gbj4Otk.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724594&s=wNOa0gbj4Otk)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:16:17 pm
5. หลอดรวม 5 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/DnNco98eUSay.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724595&s=DnNco98eUSay)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:17:19 pm
6. หลอด JAN 5718 SYLVANIA NIB มี 4 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/yEQNLgFF43UP.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724596&s=yEQNLgFF43UP)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/naxbR3qj0XmX.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724597&s=naxbR3qj0XmX)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/zBHulRXI3TA3.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724598&s=zBHulRXI3TA3)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:20:20 pm
7. หลอด JAN 5814 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/iVR5RNRyG3yZ.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724599&s=iVR5RNRyG3yZ)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/7iaAMCdgZCn3.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724600&s=7iaAMCdgZCn3)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:21:12 pm
8. หลอด JAN 12AT7 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/Lg4zFKQAg8TN.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724601&s=Lg4zFKQAg8TN)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/s02RtmTeYSgU.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724602&s=s02RtmTeYSgU)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:22:07 pm
9. หลอด 6K6GT SYLVANIA NIB มี 2 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/DnaN5I6MzIcG.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724603&s=DnaN5I6MzIcG)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/x8kY2XVHiPlg.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724604&s=x8kY2XVHiPlg)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:24:49 pm
10. หลอด 6688/E180F  NOS มี 4 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/jAGZzFRZ0u8C.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724607&s=jAGZzFRZ0u8C)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/Vy66BAEOVTAC.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724608&s=Vy66BAEOVTAC)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:25:55 pm
11. หลอด 7868  SYLVANIA NIB มี 4 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/br5Mz6ohGdyi.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724609&s=br5Mz6ohGdyi)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/n5PwHitNqKd7.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724610&s=n5PwHitNqKd7)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/OA4GRx8bJCNO.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724611&s=OA4GRx8bJCNO)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:27:09 pm
12. หลอด 6FQ7GT TOSHIBA NIB มี 2 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/MhHmS8Kxah8u.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724612&s=MhHmS8Kxah8u)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/8rTFvm8NUtWp.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724613&s=8rTFvm8NUtWp)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/NZgc3fnn1LYp.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724614&s=NZgc3fnn1LYp)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:32:11 pm
13. หลอด OC3 RCA NOS  มี 3 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/AkAWf2rhNsI4.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724631&s=AkAWf2rhNsI4)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:33:51 pm
14. หลอด ECL82 TFK USED  มี<>โครงสร้างไม่เหมือนกัน มี 2 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/OiqK9O8kLxLX.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724632&s=OiqK9O8kLxLX)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/Rnz7A0gGSRkj.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724633&s=Rnz7A0gGSRkj)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/gPJHUGG1Nb8F.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724634&s=gPJHUGG1Nb8F)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/BuqUWY8Oh4Mv.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724635&s=BuqUWY8Oh4Mv)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/4zVfB3AhSAJn.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724636&s=4zVfB3AhSAJn)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/Pd4ZMPJGHFC8.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724637&s=Pd4ZMPJGHFC8)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:51:43 pm
15. หลอด 6GH8  RCA NIB  มี 2 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/sF1cozSVz4Gc.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724638&s=sF1cozSVz4Gc)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/N1yr8vCvbLsp.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724639&s=N1yr8vCvbLsp)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:52:38 pm
16. หลอด 6SJ7  NIB  มี 4 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/vEAPExvfr18z.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724640&s=vEAPExvfr18z)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/XuzC9k7eBfUu.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724641&s=XuzC9k7eBfUu)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/BQ60AYahdMkS.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724642&s=BQ60AYahdMkS)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 12:58:47 pm
17. หลอด 12AX7WA  SYLVANIA NIB มี 1 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/v4oNKsrwUt8M.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724684&s=v4oNKsrwUt8M)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:12:48 pm
18. หลอด OB2WA RCA NOS  มี 3 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/EdCPtM35ePte.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724685&s=EdCPtM35ePte)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/3faqDrbnMIh9.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724686&s=3faqDrbnMIh9)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:14:23 pm
19. หลอด OA2WA SYLVANIA NIB มี 2 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/ZljHBc3nNki8.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724687&s=ZljHBc3nNki8)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:15:02 pm
20. หลอด 6AU6 RATHEON  NIB มี 2 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/Qe6A9mMLcqCr.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724688&s=Qe6A9mMLcqCr)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:15:48 pm
21. หลอด OA3WA RATHEON  NIB มี 2 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/egcfGyal6v9N.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724689&s=egcfGyal6v9N)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:16:31 pm
22. หลอด EF50  USED  มี 2 หลอด แถม 63 ให้ 1 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/DJZ1XHe1Uzij.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724690&s=DJZ1XHe1Uzij)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:17:21 pm
23. หลอด 2C51/5670  SYLVANIA NIB มี 2 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/oK52yxtkTbwP.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724691&s=oK52yxtkTbwP)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/0P5CUaTUHnxk.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724692&s=0P5CUaTUHnxk)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:18:05 pm
24. หลอด 6CL6 GE  NIB มี 3 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/qO78UoLIGkYO.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724693&s=qO78UoLIGkYO)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/ENRjYGRU0xA3.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724694&s=ENRjYGRU0xA3)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:18:55 pm
25. หลอด 6J4/8532W  SYLVANIA NIB มี 5 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/eoiF6UV8gvuB.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724695&s=eoiF6UV8gvuB)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/ptcdYm4B5zdL.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724696&s=ptcdYm4B5zdL)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:21:25 pm
26. หลอด 7298/3CX100A5  EIMAC NIB มี 4 หลอด GE 1 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/Zyb4XBWj4Kof.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724777&s=Zyb4XBWj4Kof)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/nT75CsLMruiW.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724778&s=nT75CsLMruiW)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/B1SnaRG7ilJi.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724779&s=B1SnaRG7ilJi)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:22:10 pm
27. หลอด 5763  RCA USED  มี 4 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/syY0Qy7VLmcw.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724780&s=syY0Qy7VLmcw)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/GwEwqj5VNh8K.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724781&s=GwEwqj5VNh8K)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:23:00 pm
28. RHEOSTAT  50 OHM  50 WATT 1A. มี 1 ตัว
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/qvjjdZLZ08RZ.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724782&s=qvjjdZLZ08RZ)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/ZvINYhr9Gr4y.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724783&s=ZvINYhr9Gr4y)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/eMKbX5OLVof2.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724784&s=eMKbX5OLVof2)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:24:43 pm
ลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วขอลงราคาครับ ค่าหีบห่อและส่ง 50 บาท
1. แผ่นวงจรจ่ายไฟ มีอุปกรณ์และรายละเอียดตามรูปครับ มี 7 บอร์ด แผ่นละ 50 บาท
2. แผ่นวงจรกรองไฟเอซี มี 1 บอร์ด 50 บาท
3. IEC ปลั๊ก+ฟิวส์+สวิทซ์ มือสอง มี 1 ตัว 50 บาท
4. หลอด 3B24 CHATHAM  NOS   มี 2 หลอด รวม250 บาท
5. หลอดรวม 5 หลอด ราคา 800 บาท
6. หลอด JAN 5718 SYLVANIA NIB มี 4 หลอด หลอดละ 150 บาท
7. หลอด JAN 5814 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด หลอดละ 180 บาท
8. หลอด JAN 12AT7 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด หลอดละ 180 บาท
9. หลอด 6K6GT SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท
10. หลอด 6688/E180F  NOS มี 4 หลอด หลอดละ 180 บาท
11. หลอด 7868  SYLVANIA NIB มี 4 หลอด หลอดละ 800 บาท
12. หลอด 6FQ7GT TOSHIBA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท
13. หลอด OC3 RCA NOS  มี 3 หลอด รวม 250 บาท
14. หลอด ECL82 TFK USED  มี<>โครงสร้างไม่เหมือนกัน มี 2 หลอด รวม 600 บาท
15. หลอด 6GH8  RCA NIB  มี 2 หลอด รวม 300 บาท
16. หลอด 6SJ7  NIB  มี 4 หลอด หลอดละ 150 บาท
17. หลอด 12AX7WA  SYLVANIA NIB มี 1 หลอด ราคา 300 บาท
18. หลอด OB2WA RCA NOS  มี 3 หลอด รวม 180 บาท
19. หลอด OA2WA SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 120 บาท
20. หลอด 6AU6 RATHEON  NIB มี 2 หลอด รวม 250 บาท
21. หลอด OA3WA RATHEON  NIB มี 2 หลอด รวม 320 บาท
22. หลอด EF50  USED  มี 2 หลอดแถม 63 ให้ 1 หลอด รวม 250 บาท
23. หลอด 2C51/5670  SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท
24. หลอด 6CL6 GE  NIB มี 3 หลอด รวม 250 บาท
25. หลอด 6J4/8532W  SYLVANIA NIB มี 5 หลอด รวม 350 บาท
26. หลอด 7298/3CX100A5  EIMAC  NIB มี 4 หลอด GE 1 หลอด รวม 650 บาท
27. หลอด 5763  RCA USED  มี 4 หลอด รวม 350 บาท
28. RHEOSTAT  50 OHM  50 WATT 1A. มี 1 ตัว 150บาท
Tel 086-5620700

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Ramba ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:26:36 pm
ซื้อ 19,23,25


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Ramba ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:28:44 pm
ซื้อ 19,23,25
ซื้อ10,12เพิ่มครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:31:17 pm
ซื้อ 19,23,25
ซื้อ 19,23,25
ซื้อ10,12เพิ่มครับ
รับซื้อครับพี่


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: amateur radio ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:35:39 pm
ซื้อ14ครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:35:57 pm
ลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วขอลงราคาครับ ค่าหีบห่อและส่ง 50 บาท
1. แผ่นวงจรจ่ายไฟ มีอุปกรณ์และรายละเอียดตามรูปครับ มี 7 บอร์ด แผ่นละ 50 บาท
2. แผ่นวงจรกรองไฟเอซี มี 1 บอร์ด 50 บาท
3. IEC ปลั๊ก+ฟิวส์+สวิทซ์ มือสอง มี 1 ตัว 50 บาท
4. หลอด 3B24 CHATHAM  NOS   มี 2 หลอด รวม250 บาท
5. หลอดรวม 5 หลอด ราคา 800 บาท
6. หลอด JAN 5718 SYLVANIA NIB มี 4 หลอด หลอดละ 150 บาท
7. หลอด JAN 5814 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด หลอดละ 180 บาท
8. หลอด JAN 12AT7 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด หลอดละ 180 บาท
9. หลอด 6K6GT SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท
10. หลอด 6688/E180F  NOS มี 4 หลอด หลอดละ 180 บาท
11. หลอด 7868  SYLVANIA NIB มี 4 หลอด หลอดละ 800 บาท
12. หลอด 6FQ7GT TOSHIBA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท
13. หลอด OC3 RCA NOS  มี 3 หลอด รวม 250 บาท
14. หลอด ECL82 TFK USED  มี<>โครงสร้างไม่เหมือนกัน มี 2 หลอด รวม 600 บาท
15. หลอด 6GH8  RCA NIB  มี 2 หลอด รวม 300 บาท
16. หลอด 6SJ7  NIB  มี 4 หลอด หลอดละ 150 บาท
17. หลอด 12AX7WA  SYLVANIA NIB มี 1 หลอด ราคา 300 บาท
18. หลอด OB2WA RCA NOS  มี 3 หลอด รวม 180 บาท
19. หลอด OA2WA SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 120 บาท
20. หลอด 6AU6 RATHEON  NIB มี 2 หลอด รวม 250 บาท
21. หลอด OA3WA RATHEON  NIB มี 2 หลอด รวม 320 บาท 220 บาทแก้ไขครับ
22. หลอด EF50  USED  มี 2 หลอดแถม 63 ให้ 1 หลอด รวม 250 บาท
23. หลอด 2C51/5670  SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท
24. หลอด 6CL6 GE  NIB มี 3 หลอด รวม 250 บาท
25. หลอด 6J4/8532W  SYLVANIA NIB มี 5 หลอด รวม 350 บาท
26. หลอด 7298/3CX100A5  EIMAC  NIB มี 4 หลอด GE 1 หลอด รวม 650 บาท
27. หลอด 5763  RCA USED  มี 4 หลอด รวม 350 บาท
28. RHEOSTAT  50 OHM  50 WATT 1A. มี 1 ตัว 150บาท
Tel 086-5620700


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: momodiy ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:36:58 pm
ซื้อ 22 ครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:37:12 pm
ซื้อ14ครับ

รับซื้อครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:38:35 pm
ซื้อ 22 ครับ

รับซื้อครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: amateur radio ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:46:02 pm
ซื้อ19 ครับ2หลอด


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 02:53:21 pm
ซื้อ19 ครับ2หลอด

รับซื้อครับ เพิ่มให้ 2 หลอด


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 03:18:44 pm
29. หลอด 5R4  RCA USED   มี 1 หลอด 380 บาท
30. หลอด 5R4  GE USED   มี 1 หลอด 380 บาท
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/3lgJBdP0DNDS.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724868&s=3lgJBdP0DNDS)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/6VOoVhIMR9ES.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724869&s=6VOoVhIMR9ES)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/9Yj4sISzcvSn.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=724870&s=9Yj4sISzcvSn)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: momodiy ที่ มิถุนายน 09, 2018, 03:34:38 pm
แผงรายการที่ 1 พอจะมีรายละเอียดไหมครับ ให้ไฟออกได้เท่าไหร่ครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: momodiy ที่ มิถุนายน 09, 2018, 03:39:56 pm
ซื้อ รายการที่3ครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: momodiy ที่ มิถุนายน 09, 2018, 03:57:41 pm
รายการที่ 1 จองแผ่น3กับ4ครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 04:06:51 pm
 
แผงรายการที่ 1 พอจะมีรายละเอียดไหมครับ ให้ไฟออกได้เท่าไหร่ครับ

น่าจะ+- 12โวลท์ และ+5โวลท์ ครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หมูซอย9 ที่ มิถุนายน 09, 2018, 04:13:39 pm
ถามก่อนซื้อ รายการ 17 เป้น 12ax7wa  แต่ในรูปเป็น 12at7   
ถ้าเป็น 12ax7 ขอดูรูปด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Edd_Salaya ที่ มิถุนายน 09, 2018, 04:16:35 pm
ขอซื้อรายการที่ 26 ครับ หลอด 7298/3CX100A5  EIMAC  NIB 4 หลอด GE 1 หลอด
รวม 650 บาท


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: NASASTAR ที่ มิถุนายน 09, 2018, 04:17:21 pm
ซื้อ

12. หลอด 6FQ7GT TOSHIBA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท ครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: NASASTAR ที่ มิถุนายน 09, 2018, 04:31:21 pm
7. หลอด JAN 5814 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด หลอดละ 180 บาท

ซื้อ 2 หลอดครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หมูซอย9 ที่ มิถุนายน 09, 2018, 04:39:02 pm
ซื้อ 7  / 10
7. หลอด JAN 5814 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด หลอดละ 180 บาท  4หลอด
10. หลอด 6688/E180F  NOS มี 4 หลอด หลอดละ 180 บาท  4หลอด


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: momodiy ที่ มิถุนายน 09, 2018, 04:39:31 pm
รายการที่ 1 จองแผ่น3กับ4ครับ
ยืนยันซื้้อ รายการ1 แผง 3กับ4
และเพิ่ม 24. หลอด 6CL6 GE ครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: NASASTAR ที่ มิถุนายน 09, 2018, 04:44:24 pm
ซื้อ (เผื่อน้าหาเจออีก 555)  ;D ;D ;D

10. หลอด 6688/E180F  NOS มี 4 หลอด หลอดละ 180 บาทหัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: NASASTAR ที่ มิถุนายน 09, 2018, 04:49:05 pm
 #H_096# #H_096# #H_096#

ห้องซื้อ-ขาย เริ่มสนุกเหมือนเดิมแล้วครับ หลังจากเงียบหายไปนาน  #H2010#


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Ramba ที่ มิถุนายน 09, 2018, 05:27:06 pm
ยกล็อตนะครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 06:34:40 pm
รับทราบครับพี่


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 06:37:32 pm
17. หลอด 12AX7WA  SYLVANIA NIB มี 1 หลอด
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/Gfk5aKGZY6QY.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=725207&s=Gfk5aKGZY6QY)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/8JKJ6sdfcReA.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=725208&s=8JKJ6sdfcReA)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 06:38:45 pm
ขอซื้อรายการที่ 26 ครับ หลอด 7298/3CX100A5  EIMAC  NIB 4 หลอด GE 1 หลอด
รวม 650 บาท
รับซื้อครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sawat ที่ มิถุนายน 09, 2018, 06:41:09 pm
รายการ 27 5763 สี่หลอด 350 ซื้อรายการนี้ครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 06:41:58 pm
ซื้อ

12. หลอด 6FQ7GT TOSHIBA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท ครับ
รับซื้อครับ
ซื้อ 7  / 10
7. หลอด JAN 5814 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด หลอดละ 180 บาท  4หลอด
10. หลอด 6688/E180F  NOS มี 4 หลอด หลอดละ 180 บาท  4หลอด
5814 รับซื้อครับ 6688 สำรองครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 06:43:47 pm
รายการ 27 5763 สี่หลอด 350 ซื้อรายการนี้ครับ
รับซื้อครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 06:58:27 pm
ลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วขอลงราคาครับ ค่าหีบห่อและส่ง 50 บาท
1. แผ่นวงจรจ่ายไฟ มีอุปกรณ์และรายละเอียดตามรูปครับ มี 7 บอร์ด แผ่นละ 50 บาท momodiy 3และ4
2. แผ่นวงจรกรองไฟเอซี มี 1 บอร์ด 50 บาท
3. IEC ปลั๊ก+ฟิวส์+สวิทซ์ มือสอง มี 1 ตัว 50 บาท momodiy หมด
4. หลอด 3B24 CHATHAM  NOS   มี 2 หลอด รวม250 บาท
5. หลอดรวม 5 หลอด ech35*1 ebc33*1 ef89*2 em34*1 ราคา 800 บาท
6. หลอด JAN 5718 SYLVANIA NIB มี 4 หลอด หลอดละ 150 บาท
7. หลอด JAN 5814 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด หลอดละ 180 บาท
8. หลอด JAN 12AT7 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด หลอดละ 180 บาท
9. หลอด 6K6GT SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท
10. หลอด 6688/E180F  NOS มี 4 หลอด หลอดละ 180 บาท Ramba หมด
11. หลอด 7868  SYLVANIA NIB มี 4 หลอด หลอดละ 800 บาท
12. หลอด 6FQ7GT TOSHIBA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท Ramba หมด
13. หลอด OC3 RCA NOS  มี 3 หลอด รวม 250 บาท
14. หลอด ECL82 TFK USED  มี<>โครงสร้างไม่เหมือนกัน มี 2 หลอด รวม 600 บาท amateur radio หมด
15. หลอด 6GH8  RCA NIB  มี 2 หลอด รวม 300 บาท
16. หลอด 6SJ7  NIB  มี 4 หลอด หลอดละ 150 บาท
17. หลอด 12AX7WA  SYLVANIA NIB มี 1 หลอด ราคา 300 บาท
18. หลอด OB2WA RCA NOS  มี 3 หลอด รวม 180 บาท
19. หลอด OA2WA SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 120 บาท Ramba 2  amateur radio 2 หมด
20. หลอด 6AU6 RATHEON  NIB มี 2 หลอด รวม 250 บาท 150 บาท
21. หลอด OA3WA RATHEON  NIB มี 2 หลอด 220 บาท
22. หลอด EF50  USED  มี 2 หลอดแถม 63 ให้ 1 หลอด รวม 250 บาท momodiy หมด
23. หลอด 2C51/5670  SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท Ramba หมด
24. หลอด 6CL6 GE  NIB มี 3 หลอด รวม 250 บาท momodiy หมด
25. หลอด 6J4/8532W  SYLVANIA NIB มี 5 หลอด รวม 350 บาท Ramba หมด
26. หลอด 7298/3CX100A5  EIMAC  NIB มี 4 หลอด GE 1 หลอด รวม 650 บาท  Edd_Salaya หมด
27. หลอด 5763  RCA USED  มี 4 หลอด รวม 350 บาท sawat หมด
28. RHEOSTAT  50 OHM  50 WATT 1A. มี 1 ตัว 150บาท
Tel 086-5620700


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 07:46:18 pm
ลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วขอลงราคาครับ ค่าหีบห่อและส่ง 50 บาท
1. แผ่นวงจรจ่ายไฟ มีอุปกรณ์และรายละเอียดตามรูปครับ มี 7 บอร์ด แผ่นละ 50 บาท momodiy 3และ4
2. แผ่นวงจรกรองไฟเอซี มี 1 บอร์ด 50 บาท
3. IEC ปลั๊ก+ฟิวส์+สวิทซ์ มือสอง มี 1 ตัว 50 บาท momodiy หมด
4. หลอด 3B24 CHATHAM  NOS   มี 2 หลอด รวม250 บาท
5. หลอดรวม 5 หลอด ech35*1 ebc33*1 ef89*2 em34*1 ราคา 800 บาท
6. หลอด JAN 5718 SYLVANIA NIB มี 4 หลอด หลอดละ 150 บาท
7. หลอด JAN 5814 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด หลอดละ 180 บาท NASASTAR= 2 หมูซอย9 = 4 หมด
8. หลอด JAN 12AT7 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด หลอดละ 180 บาท
9. หลอด 6K6GT SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท
10. หลอด 6688/E180F  NOS มี 4 หลอด หลอดละ 180 บาท Ramba หมด
11. หลอด 7868  SYLVANIA NIB มี 4 หลอด หลอดละ 800 บาท
12. หลอด 6FQ7GT TOSHIBA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท Ramba หมด
13. หลอด OC3 RCA NOS  มี 3 หลอด รวม 250 บาท
14. หลอด ECL82 TFK USED  มี<>โครงสร้างไม่เหมือนกัน มี 2 หลอด รวม 600 บาท amateur radio หมด
15. หลอด 6GH8  RCA NIB  มี 2 หลอด รวม 300 บาท
16. หลอด 6SJ7  NIB  มี 4 หลอด หลอดละ 150 บาท
17. หลอด 12AX7WA  SYLVANIA NIB มี 1 หลอด ราคา 300 บาท
18. หลอด OB2WA RCA NOS  มี 3 หลอด รวม 180 บาท
19. หลอด OA2WA SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 120 บาท Ramba 2  amateur radio 2 หมด
20. หลอด 6AU6 RATHEON  NIB มี 2 หลอด รวม 250 บาท 150 บาท
21. หลอด OA3WA RATHEON  NIB มี 2 หลอด 220 บาท
22. หลอด EF50  USED  มี 2 หลอดแถม 63 ให้ 1 หลอด รวม 250 บาท momodiy หมด
23. หลอด 2C51/5670  SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท Ramba หมด
24. หลอด 6CL6 GE  NIB มี 3 หลอด รวม 250 บาท momodiy หมด
25. หลอด 6J4/8532W  SYLVANIA NIB มี 5 หลอด รวม 350 บาท Ramba หมด
26. หลอด 7298/3CX100A5  EIMAC  NIB มี 4 หลอด GE 1 หลอด รวม 650 บาท  Edd_Salaya หมด
27. หลอด 5763  RCA USED  มี 4 หลอด รวม 350 บาท sawat หมด
28. RHEOSTAT  50 OHM  50 WATT 1A. มี 1 ตัว 150บาท
29. หลอด 5R4  RCA USED   มี 1 หลอด 380 บาท
30. หลอด 5R4  GE USED   มี 1 หลอด 380 บาท


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: momodiy ที่ มิถุนายน 09, 2018, 07:56:39 pm
ซื้อ รายการที่ 20. หลอด 6AU6 RATHEON  NIB มี 2 หลอด รวม 150 บาท เพิ่มครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Arnai ที่ มิถุนายน 09, 2018, 08:01:25 pm
ซื้อ 1 จำนวน 4 แผ่น และรายการที่ 9 ครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Eong Viet ที่ มิถุนายน 09, 2018, 08:08:16 pm
ซื้อ 15@ 6GH8,    29&30@  5R4  RCA& GE


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 08:26:16 pm
ซื้อ รายการที่ 20. หลอด 6AU6 RATHEON  NIB มี 2 หลอด รวม 150 บาท เพิ่มครับ
รับซื้อครับ
ซื้อ 1 จำนวน 4 แผ่น และรายการที่ 9 ครับ
รับซื้อครับ รับเป็นแผ่นที่ 1,2,5,6นะครับ
ซื้อ 15@ 6GH8,    29&30@  5R4  RCA& GE
รับซื้อครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: NASASTAR ที่ มิถุนายน 09, 2018, 08:33:16 pm
ซื้อ

12. หลอด 6FQ7GT TOSHIBA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท ครับ
รับซื้อครับ


 #H2010#  แสดงว่าน้าหาเจอเผื่อผมได้ 2 หลอดหรือครับ

เพราะน้า Ramba เหมาหมดแล้ว   ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 08:35:11 pm
วงจร5718 single triode
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/cy7UQ2sMfxtE.gif) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=725343&s=cy7UQ2sMfxtE)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/4ENjh4wzGPnc.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=725344&s=4ENjh4wzGPnc)
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload72/zA39CqCimOSK.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=725345&s=zA39CqCimOSK)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 08:36:59 pm
ซื้อ

12. หลอด 6FQ7GT TOSHIBA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท ครับ
รับซื้อครับ


 #H2010#  แสดงว่าน้าหาเจอเผื่อผมได้ 2 หลอดหรือครับ

เพราะน้า Ramba เหมาหมดแล้ว   ;D ;D ;D
ขออภัยครับ ผิดคิวไปหน่อยครับ น้าแรมรับแล้วครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: NASASTAR ที่ มิถุนายน 09, 2018, 08:41:42 pm
ซื้อ

12. หลอด 6FQ7GT TOSHIBA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท ครับ
รับซื้อครับ #H2010#  แสดงว่าน้าหาเจอเผื่อผมได้ 2 หลอดหรือครับ

เพราะน้า Ramba เหมาหมดแล้ว   ;D ;D ;D
ขออภัยครับ ผิดคิวไปหน่อยครับ น้าแรมรับแล้วครับ

ครับแหย่เล่น ขำๆ ครับ   #L_025#

สรุป ผมได้

7. หลอด JAN 5814 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด หลอดละ 180 บาท NASASTAR= 2   #H2010#


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หมูซอย9 ที่ มิถุนายน 09, 2018, 08:57:12 pm
ซื้ิอรายการนี้ด้วยครับ 17. หลอด 12AX7WA  SYLVANIA NIB มี 1 หลอด ราคา 300 บาท


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 09, 2018, 09:06:20 pm
ซื้ิอรายการนี้ด้วยครับ 17. หลอด 12AX7WA  SYLVANIA NIB มี 1 หลอด ราคา 300 บาท
รับซื้อครับน้า  :)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Hiro ที่ มิถุนายน 09, 2018, 10:39:26 pm
ซื้อรายการที่ 9    6k6gt
     รายการที่ 20  6au6  ครับ :D


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: cijtele52 ที่ มิถุนายน 10, 2018, 05:57:42 am
ซื้อรายการที่ 8 หลอด 12AT7 4 ครับ  ro.


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Arnai ที่ มิถุนายน 10, 2018, 08:49:45 am
ซื้อ 8  Jan 12AT7 จำนวน 2 หลอดครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: boonma ที่ มิถุนายน 10, 2018, 10:03:59 am
ขอซื้อครับ
4. หลอด 3B24 CHATHAM  NOS   มี 2 หลอด รวม250 บาท (น่าจะเป็น 3B28 ครับ)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 10, 2018, 10:34:09 am
ขอซื้อครับ
4. หลอด 3B24 CHATHAM  NOS   มี 2 หลอด รวม250 บาท (น่าจะเป็น 3B28 ครับ)
อุ้ย ใช่ครับน้า รับทราบครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 10, 2018, 10:38:40 am
ซื้อรายการที่ 9    6k6gt
     รายการที่ 20  6au6  ครับ :D
เพิ่ม 6au6 ให้ 2 หลอด ครับ 6k6gt หมดแล้วครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 10, 2018, 10:39:55 am
ซื้อรายการที่ 8 หลอด 12AT7 4 ครับ  ro.
รับซื้อครับ
ซื้อ 8  Jan 12AT7 จำนวน 2 หลอดครับ
รับซื้อครับ
ขอซื้อครับ
4. หลอด 3B24 CHATHAM  NOS   มี 2 หลอด รวม250 บาท (น่าจะเป็น 3B28 ครับ)
รับซื้อครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 10, 2018, 10:40:57 am
11. หลอด 7868  SYLVANIA NIB มี 4 หลอด หลอดละ 800 บาท มีพี่นอกเว็บขอซื้อแล้วครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Ramba ที่ มิถุนายน 10, 2018, 10:59:25 am
12AT7 ยังเหลือมั้ยครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 10, 2018, 11:00:21 am
12AT7 ยังเหลือมั้ยครับ
ยังพอมีอยู่ครับพี่


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 10, 2018, 11:00:42 am
สรุป 10/06/61 11.00  ค่าหีบห่อและส่ง 50 บาท
1. แผ่นวงจรจ่ายไฟ มีอุปกรณ์และรายละเอียดตามรูปครับ มี 7 บอร์ด แผ่นละ 50 บาท momodiy 3และ4 arnai 1,2,5,6
2. แผ่นวงจรกรองไฟเอซี มี 1 บอร์ด 50 บาท 30 บาท
3. IEC ปลั๊ก+ฟิวส์+สวิทซ์ มือสอง มี 1 ตัว 50 บาท momodiy หมด
4. หลอด 3B28 CHATHAM  NOS   มี 2 หลอด รวม250 บาท boonma หมด
5. หลอดรวม 5 หลอด ech35*1 ebc33*1 ef89*2 em34*1 ราคา 800 บาท  450 บาท
6. หลอด JAN 5718 SYLVANIA NIB มี 4 หลอด หลอดละ 150 บาท 100 บาท
7. หลอด JAN 5814 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด หลอดละ 180 บาท NASASTAR= 2 หมูซอย9 = 4 หมด
8. หลอด JAN 12AT7 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด หลอดละ 180 บาท cijtele52=4, arnai=2 หมด
9. หลอด 6K6GT SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท arnai หมด
10. หลอด 6688/E180F  NOS มี 4 หลอด หลอดละ 180 บาท Ramba หมด
11. หลอด 7868  SYLVANIA NIB มี 4 หลอด หลอดละ 800 บาท นอกเว๊บจอง หมด
12. หลอด 6FQ7GT TOSHIBA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท Ramba หมด
13. หลอด OC3 RCA NOS  มี 3 หลอด รวม 250 บาท 180 บาท
14. หลอด ECL82 TFK USED  มี<>โครงสร้างไม่เหมือนกัน มี 2 หลอด รวม 600 บาท amateur radio หมด
15. หลอด 6GH8  RCA NIB  มี 2 หลอด รวม 300 บาท eong viet หมด
16. หลอด 6SJ7  NIB  มี 4 หลอด หลอดละ 150 บาท 100 บาท
17. หลอด 12AX7WA  SYLVANIA NIB มี 1 หลอด ราคา 300 บาท หมูซอย 9 หมด
18. หลอด OB2WA RCA NOS  มี 3 หลอด รวม 180 บาท 150 บาท
19. หลอด OA2WA SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 120 บาท Ramba 2  amateur radio 2 หมด
20. หลอด 6AU6 RATHEON  NIB มี 2 หลอด รวม 250 บาท 150 บาท momodiy=2, Hiro=2 หมด
21. หลอด OA3WA RATHEON  NIB มี 2 หลอด 220 บาท 180 บาท
22. หลอด EF50  USED  มี 2 หลอดแถม 63 ให้ 1 หลอด รวม 250 บาท momodiy หมด
23. หลอด 2C51/5670  SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท Ramba หมด
24. หลอด 6CL6 GE  NIB มี 3 หลอด รวม 250 บาท momodiy หมด
25. หลอด 6J4/8532W  SYLVANIA NIB มี 5 หลอด รวม 350 บาท Ramba หมด
26. หลอด 7298/3CX100A5  EIMAC  NIB มี 4 หลอด GE 1 หลอด รวม 650 บาท  Edd_Salaya หมด
27. หลอด 5763  RCA USED  มี 4 หลอด รวม 350 บาท sawat หมด
28. RHEOSTAT  50 OHM  50 WATT 1A. มี 1 ตัว 150บาท 80 บาท
29. หลอด 5R4  RCA USED   มี 1 หลอด 380 บาท eong viet หมด
30. หลอด 5R4  GE USED   มี 1 หลอด 380 บาท eong viet หมด


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 10, 2018, 11:29:49 am
สรุป 10/06/61 11.00  ค่าหีบห่อและส่ง 50 บาท
1. แผ่นวงจรจ่ายไฟ มีอุปกรณ์และรายละเอียดตามรูปครับ มี 7 บอร์ด แผ่นละ 50 บาท momodiy 3และ4 arnai 1,2,5,6 เหลือ 7
2. แผ่นวงจรกรองไฟเอซี มี 1 บอร์ด 50 บาท 30 บาท
3. IEC ปลั๊ก+ฟิวส์+สวิทซ์ มือสอง มี 1 ตัว 50 บาท momodiy หมด
4. หลอด 3B28 CHATHAM  NOS   มี 2 หลอด รวม250 บาท boonma หมด
5. หลอดรวม 5 หลอด ech35*1 ebc33*1 ef89*2 em34*1 ราคา 800 บาท  450 บาท
6. หลอด JAN 5718 SYLVANIA NIB มี 4 หลอด หลอดละ 150บาท 100 บาท
7. หลอด JAN 5814 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด หลอดละ 180 บาท NASASTAR= 2 หมูซอย9 = 4 หมด
8. หลอด JAN 12AT7 SYLVANIA NIB มี 6 หลอด หลอดละ 180 บาท cijtele52=4, arnai=2 หมด
9. หลอด 6K6GT SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท arnai=2, Hiro=2 หมด
10. หลอด 6688/E180F  NOS มี 4 หลอด หลอดละ 180 บาท Ramba หมด
11. หลอด 7868  SYLVANIA NIB มี 4 หลอด หลอดละ 800 บาท นอกเว๊บจอง หมด
12. หลอด 6FQ7GT TOSHIBA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท Ramba หมด
13. หลอด OC3 RCA NOS  มี 3 หลอด รวม 250 บาท 180 บาท
14. หลอด ECL82 TFK USED  มี<>โครงสร้างไม่เหมือนกัน มี 2 หลอด รวม 600 บาท amateur radio หมด
15. หลอด 6GH8  RCA NIB  มี 2 หลอด รวม 300 บาท eong viet หมด
16. หลอด 6SJ7  NIB  มี 4 หลอด หลอดละ 150 บาท 100 บาท
17. หลอด 12AX7WA  SYLVANIA NIB มี 1 หลอด ราคา 300 บาท หมูซอย 9 หมด
18. หลอด OB2WA RCA NOS  มี 3 หลอด รวม 180 บาท 150 บาท
19. หลอด OA2WA SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 120 บาท Ramba 2  amateur radio 2 หมด
20. หลอด 6AU6 RATHEON  NIB มี 2 หลอด รวม 150 บาท momodiy=2, Hiro=2 หมด
21. หลอด OA3WA RATHEON  NIB มี 2 หลอด 220 บาท 180 บาท
22. หลอด EF50  USED  มี 2 หลอดแถม 63 ให้ 1 หลอด รวม 250 บาท momodiy หมด
23. หลอด 2C51/5670  SYLVANIA NIB มี 2 หลอด รวม 350 บาท Ramba หมด
24. หลอด 6CL6 GE  NIB มี 3 หลอด รวม 250 บาท momodiy หมด
25. หลอด 6J4/8532W  SYLVANIA NIB มี 5 หลอด รวม 350 บาท Ramba หมด
26. หลอด 7298/3CX100A5  EIMAC  NIB มี 4 หลอด GE 1 หลอด รวม 650 บาท  Edd_Salaya หมด
27. หลอด 5763  RCA USED  มี 4 หลอด รวม 350 บาท sawat หมด
28. RHEOSTAT  50 OHM  50 WATT 1A. มี 1 ตัว 150บาท 80 บาท
29. หลอด 5R4  RCA USED   มี 1 หลอด 380 บาท eong viet หมด
30. หลอด 5R4  GE USED   มี 1 หลอด 380 บาท eong viet หมด
ตอนเย็นจะสรุปยอดอีกครั้ง ขอบพระคุณทุกท่านมากครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Eong Viet ที่ มิถุนายน 10, 2018, 12:00:51 pm
โอน..1110.00แล้วเจ้าค่ะ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Arnai ที่ มิถุนายน 10, 2018, 12:03:22 pm
ซื้อเพิ่ม รายการที่ 5 ครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 10, 2018, 12:14:36 pm
โอน..1110.00แล้วเจ้าค่ะ
รับทราบการโอนแล้วครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 10, 2018, 12:14:57 pm
ซื้อเพิ่ม รายการที่ 5 ครับ
รับซื้อครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 10, 2018, 12:16:47 pm
16. หลอด 6SJ7  NIB  มี 4 หลอด หลอดละ 150 บาท 100 บาท ขอยกเลิกการขายก่อนครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 10, 2018, 12:59:03 pm
สรุปยอดครับ หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

Ramba  10+12+19+23+25 = 720+350+120+350+350+50 = 1,940 บาท
amateur radio 14+19 = 600+120+50 = 770 บาท
momodiy 1+3+20+22+24 = 100+50+150+250+250+50 = 850 บาท
Edd_Salaya 26 = 650+50 = 700 บาท
NASASTAR 7 = 360+50 = 410 บาท
หมูซอย 9  7+17 = 720+300+50 = 1,070 บาท
Sawat  27 = 350+50 = 400 บาท
Arnai  1+5+8+9 = 200+450+360+350+50 =  1,410 บาท
eong viet 15+29+30 =  300+380+380+50 = 1,110  บาท โอนแล้ว
cijtele52 8 = 180+50 = 230 บาท
boonma  4 =  250+50 = 300 บาท
hero 9+20 = 350+150+50 = 550 บาท


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: NASASTAR ที่ มิถุนายน 10, 2018, 01:05:34 pm
สรุปยอดครับ หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

Ramba  10+12+19+23+25 = 720+350+120+350+350+50 = 1,940 บาท
amateur radio 14+19 = 600+120+50 = 770 บาท
momodiy 1+3+20+22+24 = 100+50+150+250+250+50 = 850 บาท
Edd_Salaya 26 = 650+50 = 700 บาท
NASASTAR 7 = 360+50 = 410 บาท
หมูซอย 9  7+17 = 720+300+50 = 1,070 บาท
Sawat  27 = 350+50 = 400 บาท
Arnai  1+5+8+9 = 200+450+360+350+50 =  1,410 บาท
eong viet 15+29+30 =  300+380+380+50 = 1,110  บาท โอนแล้ว
cijtele52 8 = 180+50 = 230 บาท
boonma  4 =  250+50 = 300 บาท
hero 9+20 = 350+150+50 = 550 บาท


ผมรอดูหลอดและอุปกรณ์จากน้าอีกเผื่อมีมาอีก  จะได้โอนเลยที่เดียวพร้อมกันเลยนะครับ   #M_020#


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: cijtele52 ที่ มิถุนายน 10, 2018, 02:26:10 pm
ของผม 12AT7 4 หลอด 720 บาท บวกค่าส่ง 50 บาท เป็น 770 บาทครับ โอนให้แล้วผ่าน ธ.กสิกรครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 10, 2018, 04:46:14 pm
ของผม 12AT7 4 หลอด 720 บาท บวกค่าส่ง 50 บาท เป็น 770 บาทครับ โอนให้แล้วผ่าน ธ.กสิกรครับ
อุ้ย ขอบคุณมากครับ #H_091#


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Edd_Salaya ที่ มิถุนายน 10, 2018, 05:13:58 pm
Edd_salaya. 26. 650+50=700 บาท
โอนเงินให้แล้วครับ
จัดส่งตามที่อยู่ครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: momodiy ที่ มิถุนายน 10, 2018, 08:32:10 pm
โอน 850 บาท แล้วครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 10, 2018, 08:41:12 pm
รับทราบการโอนครับ พน.ส่งของให้ครับ  like


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Hiro ที่ มิถุนายน 10, 2018, 09:40:27 pm
โอนให้แล้วครับ ยอด550฿ เวลา21:38น. TMB


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Arnai ที่ มิถุนายน 10, 2018, 10:08:02 pm
โอนเงินแล้วครับ. ยอด 1,410 บาท


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: smivanov ที่ มิถุนายน 11, 2018, 09:07:56 am
มาไม่ทัน :(


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: NASASTAR ที่ มิถุนายน 11, 2018, 04:15:01 pm
NASASTAR 7 = 360+50 = 410 บาท

โอนเงินเข้า ธ.ทหารไทย จำนวน 410 บาท แล้วครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sawat ที่ มิถุนายน 11, 2018, 07:49:16 pm
โอนเงินไห้แล้วครับตะกิ๊เองครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 11, 2018, 10:51:09 pm
ส่งของวันนี้ครับ
1.สมยศ  RM576735031TH
2.นาวิน  RM576735045TH
3.อรุณศักดิ์ RM576735059TH
4.แฉล้ม  RM576735062TH
5.บุญมา  RM576735076TH
6.ฆฤณ  RM576735080TH
7.สุรศักดิ์  RM576735093TH
8.สวัสดิ์  RM576735147TH
9.บัณฑิต  RM576735116TH
10.เมธา  RM576735120TH
พรุ่งนี้ส่งอีกรอบครับขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Ramba ที่ มิถุนายน 12, 2018, 09:57:47 am
สรุปยอดครับ หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

Ramba  10+12+19+23+25 = 720+350+120+350+350+50 = 1,940 บาท
 
น้าแรมโอนแล้วครับ y.e.s.


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หมูซอย9 ที่ มิถุนายน 12, 2018, 12:59:17 pm
โอนเงินให้แล้วครับ 1070บาท
เวลา 12:57pmครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 12, 2018, 02:58:07 pm
ส่งของวันนี้ครับ
คุณโฆสิทธฺื RB405666644TH


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: boonma ที่ มิถุนายน 13, 2018, 12:49:56 pm
ได้รับของแล้วนะครับ  like


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: momodiy ที่ มิถุนายน 13, 2018, 07:22:29 pm
ได้รับของแล้วครับ แต่ขาด 6CL6 จำนวน 3หลอดครับ ส่งให้ผิดท่านไปหรือเปล่าครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sawat ที่ มิถุนายน 14, 2018, 10:40:45 am
โด้รับหลอดแล้วครับขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: NASASTAR ที่ มิถุนายน 14, 2018, 11:49:33 am
ได้รับหลอดแล้วครับ

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Ramba ที่ มิถุนายน 14, 2018, 12:25:44 pm
รับของแล้วครับ ze.s ze.s


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 14, 2018, 03:10:20 pm
ได้รับของแล้วครับ แต่ขาด 6CL6 จำนวน 3หลอดครับ ส่งให้ผิดท่านไปหรือเปล่าครับ
เด่วกลับบ้านไปตรวจสอบให้นะครับ  #A_046#


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Arnai ที่ มิถุนายน 14, 2018, 04:44:42 pm
ได้รับของแล้วครับ.  :D


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Edd_Salaya ที่ มิถุนายน 14, 2018, 05:46:15 pm
ได้รับของแล้วครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 14, 2018, 08:29:20 pm
ได้รับของแล้วครับ แต่ขาด 6CL6 จำนวน 3หลอดครับ ส่งให้ผิดท่านไปหรือเปล่าครับ
เด่วกลับบ้านไปตรวจสอบให้นะครับ  #A_046#
เจอแล้วครับอยู่ที่บ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งไปให้ครับ #A_046#


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 14, 2018, 08:30:40 pm
ได้รับของแล้วครับ
ได้รับของแล้วครับ.  :D
รับของแล้วครับ ze.s ze.s
ได้รับหลอดแล้วครับ

ขอบคุณครับ
โด้รับหลอดแล้วครับขอบคุณครับ

ได้รับของแล้วนะครับ  like
รับทราบครับทุกท่าน


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: momodiy ที่ มิถุนายน 14, 2018, 09:12:57 pm
 like
ได้รับของแล้วครับ แต่ขาด 6CL6 จำนวน 3หลอดครับ ส่งให้ผิดท่านไปหรือเปล่าครับ
เด่วกลับบ้านไปตรวจสอบให้นะครับ  #A_046#
เจอแล้วครับอยู่ที่บ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งไปให้ครับ #A_046#
like


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Pongsathon ที่ มิถุนายน 15, 2018, 02:34:26 pm
รายการ 6 จองครับ


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 16, 2018, 09:02:08 pm
รายการ 6 จองครับ
ซื้อหรือเปล่าครับ  รับจองไว้ก่อนครับ ;D


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หมูซอย9 ที่ มิถุนายน 16, 2018, 09:08:27 pm
ได้รับของแล้วครับ
 ;)


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: captain ที่ มิถุนายน 16, 2018, 09:27:38 pm
ได้รับของแล้วครับ
 ;)
#H_091#


หัวข้อ: Re: ขอขายหลอดและอุปกรณ์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Pongsathon ที่ กรกฎาคม 01, 2018, 11:54:27 am
รายการ 6 จองครับ
ซื้อหรือเปล่าครับ  รับจองไว้ก่อนครับ ;D
  ;D โอนแล้วนะผู้กอง 650 เมื่อวาน