audiodiyclub.net

Author Topic: ข้อบังคับ และ ข้อตกลงในการ ซื้อ ขาย  (Read 12951 times)

0 Members และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Offline digitalism

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Posts: 163
ข้อบังคับ

1. ห้ามซื้อขาย สินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือ สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตในการขาย โดยเด็ดขาด
2. ก่อนทำการ ซื้อ ขาย สินค้า จะต้องส่งรูปถ่าย หรือ สำเนา บัตร ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ มีเลขที่บัตร แสดง ชื่อ นามสกุล และ ที่อยู่ชัดเจน  เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ มาให้ทาง ผู้ดูแล เวปไซด์ข้อตกลง

สำหรับผู้ขาย

1. ข้อมูลผู้ขาย
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ บัญชีธนาคาร
(ควรแสดงไว้ใน "ข้อมูลของคน DIY" และ ทำ Link ไว้ที่ลายเซ็น)

2. ข้อมูลสินค้า
2.1. ภาพถ่ายสินค้าปัจจุบัน (หากมีหลายชิ้น ทุกชิ้นต้องมีสถาพเหมือนกันทุกประการ)
2.2. คำอธิบาย ข้อมูลสภาพของสินค้าตรงตามความเป็นจริง ครบถ้วนเท่าที่ผู้ซื้อควรจะทราบ โดยเฉพาะส่วนบกพร่อง ของสินค้า  
2.3 ผู้ขาย จะต้อง ประกาศ ด้วยว่า ได้ลง รูป และ ข้อมูล เสร็จเรียบร้อย แล้ว (การซื้อขายจึงจะเกิดขึ้นได้) [เพิ่มข้อตกลง 8 OCT 2014]

3. ข้อมูลในการ โอนเงิน และ การส่งของ
ผู้ขายต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า :-
3.1. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดส่งสินค้า หรือไม่ และ เท่าไร  (หากไม่ระบุ ถือว่าค่าจัดส่ง แบบลงทะเบียน(ยกเว้นน้ำหนักมาก ให้ส่งเป็นพัสดุ) ได้รวมกับราคาสินค้าเรียบร้อยแล้ว)

3.2. ผู้ขายต้องการให้ผู้ซื้อ โอนเงินภายในกี่วัน หลังจากตกลงซื้อ (หากไม่ระบุ และ วันตกลงซื้อเกินวันที่ 15 ของทุกเดือนถือว่าโอนสิ้นเดือนได้)

3.3. ผู้ขายต้องระบุให้ชัดเจนว่า จะส่งสินค้าให้เมื่อไร (หากไม่ระบุ ถือว่าผู้ขายจะจัดส่งให้ภายใน 3 วัน (ไม่นับวันอาทิตย์) หลังจากวันตกลงซื้อขาย)

4. ผู้ขายต้องระบุ การรับประกันสินค้า (หากไม่ระบุ ถือว่า รับประกันนั้นเป็นการรับประกันความพอใจ คืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน โดยค่าโอน ค่าส่ง ผู้ขายรับผิดชอบทั้งหมด)

4.1 ขายตามสภาพ ผู้ขายไม่มีการตรวจสอบใดๆ ทั้งสิ้น ต้องระบุว่าจะรับคืนหรือไม่ และ หากรับคืน ภายในระยะเวลาเท่าไร (หากไม่ระบุ ถือว่า รับคืน ภายในระยะเวลา 30 วัน) โดยค่าโอนเงินไปกลับ และ ค่าส่งไปกลับ ผู้ขาย และ ผู้ซื้อ จะรับผิดชอบ ร่วมกัน

4.2  รับประกันว่าใช้งานได้ตามหน้าที่หลักของสินค้า และ ภายในระยะเวลาเท่าไร หลังจากได้รับสินค้า (หากไม่ระบุ ถือว่า ภายใน 15 วัน) โดยต้องมีการประกาศ ผลทดสอบ ในการใช้งานจริง หรือ เครื่องมือวัด

หากใช้งานไม่ได้จริง ตามที่ประกาศไว้ มีการคืนสินค้า   ค่าโอนเงินไปกลับ และ ค่าส่งไปกลับ ผู้ขายจะรับผิดชอบทั้งหมด

4.3 รับประกันความพอใจ (สินค้าต้องทำงานได้ตามข้อ 4.2 แล้ว) จะต้องระบุว่า หากไม่พอใจไม่ว่าเหตุผลใด สามารถส่งคืนได้ ภายในที่กำหนด (หากไม่กำหนดถือว่าภายใน 15 วัน)
    
ถ้าใช้งานได้ดี ตามข้อ 4.2 แต่ผู้ซื้อต้องการคืน ค่าโอนเงินไปกลับ และ ค่าส่งไปกลับ ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียว


4.4 หากผู้ซื้อต้องการคืนสินค้า ตามประกันที่ผู้ขายได้ประกาศไว้ ผู้ขายต้องคืนเงินเป็นเงินสด ให้กับผู้ซื้อ ไม่สามารถโอนหนี้ให้ผู้อื่น หรือ หักกับหนี้อื่น ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้าคืน

 
สำหรับผู้ซื้อ

1. ข้อมูลผู้ซื้อ
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ บัญชีธนาคาร
(ควรแสดงไว้ใน "ข้อมูลของคน DIY" และ ทำ Link ไว้ที่ลายเซ็น)

2. หากต้องการซื้อ สินค้าในรายการใด ใช้คำว่า "ซื้อ" เท่านั้น  การตกลงซื้อปิดลงทันทีสำหรับสินค้าตัวนั้น
(หมายความว่า ไม่มีการจอง และ ไม่มีเงื่อนไขอื่นใด (ที่ตีความได้ว่า จอง) - เขียนเพิ่มเพื่อขยายความ (7 JUN 2014)
2.1 การซื้อขาย จะต้องเกิดหลังจาก ผู้ขาย ลงรูป และ รายละเอียด เสร็จสิ้นแล้ว (ผู้ขาย จะเขียนบอกว่า ลงให้ เสร็จแล้ว) [เพิ่มข้อตกลง 8 OCT 2014]

3. สำหรับผู้ที่ต้องการ สำรอง สินค้าที่มีผู้ประกาศซื้อไปแล้ว ให้ใช้ คำว่า "สำรอง"

4. ผู้ซื้อมีสิทธิ ยกเลิกการซื้อ ได้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากใช้คำว่า "ซื้อ" โดยชื่อจะถูกบันทึกไว้ใน กระทู้ประวัติการซื้อขาย (หากผู้ขาย แจ้งความประสงค์ให้บันทึก ) หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด     การยกเลิกการซื้อ อาจถูกเตือนจากทาง Club ทาง PM (หากผู้ขาย แจ้งความประสงค์ให้เตือน) และ หากเกิดขึ้น บ่อยครั้ง สิทธิในการเข้าห้องซื้อขายจะถูกระงับ

5. ผู้ซื้อต้องโอนเงินภายในเวลาที่ผู้ขาย กำหนด หากเกินเวลาดังกล่าว โดยไม่แจ้งเหตุผลอันควรให้ทราบ ถือว่าผู้ซื้อมีเจตนาผิดข้อตกลงซื้อขาย ผู้ขายมีสิทธิ ที่จะขายให้กับผู้ที่สำรองสินค้า ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องการซื้อทราบ

(หากพบว่าเป็นการซื้อก่อนวันที่ 15 ของเดือน และ ผู้ขายไม่ได้กำหนดวันจ่ายเงิน ผู้ซื้อมีหน้าที่ที่ต้องโอนภายใน 3 วัน)

6. เมื่อผู้ซื้อพบว่า บรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ได้รับ ไม่อยู่ในรูปทรงปรกติ ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะส่งคืน สินค้านั้นให้กับผู้ขายได้เลย โดยผู้ซื้อ ผู้ขาย รับผิดชอบค่าส่งไปกลับ ค่าโอนไปกลับ ร่วมกัน  แต่ หากผู้ซื้อเปิดบรรจุภัณฑ์นั้น แสดงว่าผู้ซื้อยอมรับ สินค้า และ การประกันสินค้าที่ผู้ขายได้ประกาศไว้นั้น

7. ผู้ซื้อมีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบสินค้า ด้วยวิธีที่เป็นที่ยอมรับ เช่น เครื่องมือวัด หรือ การใช้งานปรกติ ให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาประกันที่ผู้ขายกำหนด หากเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าว แสดงว่า ผู้ซื้อยอมรับสินค้า การซื้อขายจะจบโดยสมบูรณ์ ลงทันที
8. ผู้ซื้อ ที่ ซื้อแล้ว ขอ ยกเลิก โดยไม่มีเหตุผลอันควร (และ ผู้ขายไม่ได้ประกาศว่า ให้สามารถยกเลิกได้) อาจจะถูก ห้ามเข้าห้อง ซื้อขาย (Mall) เป็น ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ ตามความเห็น ของคณะกรรมการ เวป [เพิ่มข้อตกลง 8 OCT 2014]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อตกลงส่วนตัวระหว่างผู้ซื้อ  (มีความสำคัญกว่า ข้อตกลงข้างต้น)  

ผู้ซื้อ ผู้ขาย มีสิทธิสามารถทำได้  โดยข้อตกลงนั้นๆ ทั้งสองฝ่ายจะต้อง*ยอมรับ*ร่วมกัน และ ต้องมี*หลักฐาน* เป็นลายลักษณ์อักษร สามารถแสดงให้เห็นได้ เช่น email หรือ pm
« Last Edit: ตุลาคม 08, 2014, 01:03:35 PM by ลำน้ำ »

Offline digitalism

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Posts: 163
โปรดส่ง รูปถ่าย หรือ สำเนา บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ ไปให้ผู้ดูแลเวปไซต์

โดย ส่งเป็น email ไปที่
« Last Edit: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 05:44:13 PM by digitalism »

Offline digitalism

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Posts: 163
นโยบายปัจจุบัน [กุมภาพันธ์-กรกฎาคม] (ุ6 เดือน) ในการให้บริการ ซื้อขาย สินค้า ใน audiodiyclub.net


1. การซื้อขาย ใน SMF (Web Board) จะไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น (โดยคาดว่า น่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไป)
2. การซื้อขาย ใน ECMall** (Mall) ภายใน 6 เดือน  แรกนี้ จะยังไม่มีค่าใช้จ่าย (หลังจากนั้น จะเป็นในส่วนของนโยบาย ครึ่งปีหลัง)

    **ECMall application จะถูกปรับปรุง พัฒนาให้สามารถทำงานได้ หลายหลากมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ซื้อ และ ผู้ขาย, มี Help Desk - Hot Line ในการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ใช้งาน, มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ที่ตรงนี้เป็น "ศูนย์กลางการซื้อขาย e-Business อุปกรณ์ Audio DIY ที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศให้ได้ ภายใน สิ้นปี 2010 นี้"

« Last Edit: มกราคม 30, 2010, 10:27:33 AM by digitalism »

Offline digitalism

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Posts: 163
Re: ข้อบังคับ และ ข้อตกลงในการ ซื้อ ขาย
« Reply #3 on: กุมภาพันธ์ 01, 2010, 08:00:03 AM »
รบกวนท่านสมาชิกโปรด อ่าน กฎการซื้อขาย    ถามหากไม่เข้าใจ และ แนะนำเพิ่มเติม หากต้องการ


โปรดเขียนในกระทู้นี้เลยครับ

Offline NK

 • Permanent Member
 • Newbie
 • ***
 • Posts: 46
  • Email
Re: ข้อบังคับ และ ข้อตกลงในการ ซื้อ ขาย
« Reply #4 on: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 04:54:02 PM »
รบกวนท่านสมาชิกโปรด อ่าน กฎการซื้อขาย    ถามหากไม่เข้าใจ และ แนะนำเพิ่มเติม หากต้องการ


โปรดเขียนในกระทู้นี้เลยครับ
 ที่สำคัญการขายหลอด ถ้าคนขายสามารถทำได้ ขอย้ำนะครับว่าถ้าสามารถทำได้ ควรระบุค่าวัดหลอด จะเป็นวิธีใดก็ได้ เขียนกำกับหลอดอย่างตรงไปตรงมาด้วย จะดียิ่ง  เพราะเคยดนกับตัวเองมาแล้ว  ผมคิดว่าผู้ขายรายนี้อาจไม่รู้ว่าหลอดคู่ที่ลงขายไม่แมทช์กัน( หรือไม่ก็ไม่ทราบความจริง) ผมขอทดสอบหลอด เพราะหลอดราคาค่อนข้างแพง พบว่าค่าของหลอดต่างกันมากเกือบ 50%   ที่เล่ามานี้เพื่อเป็นอุธาหรณ์สำหรับนักชอปปิ้งหลอดราคาแพงทั้งหลาย เล่าสู่กันฟังครับ ไม่รู้นอกประเด็นหรือเปล่า....หุหุ ;D ;D
« Last Edit: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 06:52:33 PM by NK »
link ข้อมูลติดต่อครับ  http://www.audiodiyclub.net/index.php/topic,160.0.html

Offline Tarot

 • Permanent Member
 • Hero Member
 • ***
 • Posts: 824
 • ยิปซีพยากรณ์
  • http://www.audiodiyclub.net/index.php/topic,414.0.html
  • Email
รบกวนท่านสมาชิกโปรด อ่าน กฎการซื้อขาย    ถามหากไม่เข้าใจ และ แนะนำเพิ่มเติม หากต้องการ


โปรดเขียนในกระทู้นี้เลยครับ

1. ข้อมูลผู้ซื้อ
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ บัญชีธนาคาร
(ควรแสดงไว้ใน "ข้อมูลของคน DIY" และ ทำ Link ไว้ที่ลายเซ็น)

สืบเนื่องจากกรณีตัวอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นจากการขายหลอด 6L6 WGB ของคุณหลังเขา  กติกาในส่วนของผู้ซื้อข้อ 1 ถ้อยคำในวงเล็บคำว่า "ควร"  (ควรแสดงไว้ใน "ข้อมูลของคน DIY" และ ทำ Link ไว้ที่ลายเซ็น) ผมมีความคิดเห็นว่าน่าจะเปลี่ยนเป็น "ต้อง" เพื่อสมาชิกสามารถตรวจสอบได้และเพื่อแสดงความจริงใจ ความโปร่งใสในการคบหาสมาคมกัน
« Last Edit: กรกฎาคม 05, 2010, 12:26:55 PM by Thanakorn »
สถานที่ติดต่อ 

 http://www.audiodiyclub.net/index.php/topic,414.0.html

Offline Tarot

 • Permanent Member
 • Hero Member
 • ***
 • Posts: 824
 • ยิปซีพยากรณ์
  • http://www.audiodiyclub.net/index.php/topic,414.0.html
  • Email
2. ต้องรบกวนผู้ดูแลห้องซื้อขาย  ช่วยตรวจสอบผู้ขาย  ผู้ซื้อ  ว่าได้ปฎิบัติตามกติกาและให้รายละเอียดของตนเองกับทางเว็บแล้วหรือไม่  หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  ต้องบล็อคไม่ให้เข้าห้องซื้อขาย  จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขในส่วนที่บกพร่องเรียบร้อยแล้ว....
สถานที่ติดต่อ 

 http://www.audiodiyclub.net/index.php/topic,414.0.html

Offline ประยงค์ ช่วงสันเทียะ

 • Permanent Member
 • Hero Member
 • ***
 • Posts: 3056
  • Email
ขอเสนอครับ web master ช่วยเพิ่มในกฎการซื้อขายด้วยครับ ว่าถ้ากรณีที่เป็นหลอดให้แพ็คใส่กล่องส่งเท่านั้น เพื่อป้องกันการเสียหายเช่นดังกรณีตัวอย่างนี้ครับ

http://www.audiodiyclub.net/index.php/topic,12689.msg240341/topicseen.html#msg240341
line id : prayongch ที่อยู่ติดต่อ http://www.audiodiyclub.net/index.php/topic,133.new.html
MY DIY PROJECT http://www.audiodiyclub.net/index.php/topic,11051.0.html

Offline ลำน้ำ

 • Permanent Member
 • Hero Member
 • ***
 • Posts: 7387
มีการ เพิ่มเติม ข้อตกลง ในการ ซื้อขาย ครับ

2.3 ผู้ขาย จะต้อง ประกาศ ด้วยว่า ได้ลง รูป และ ข้อมูล เสร็จเรียบร้อย แล้ว (การซื้อขายจึงจะเกิดขึ้นได้) [เพิ่มข้อตกลง 8 OCT 2014]

2.1 การซื้อขาย จะต้องเกิดหลังจาก ผู้ขาย ลงรูป และ รายละเอียด เสร็จสิ้นแล้ว (ผู้ขาย จะเขียนบอกว่า ลงให้ เสร็จแล้ว) [เพิ่มข้อตกลง 8 OCT 2014]

8. ผู้ซื้อ ที่ ซื้อแล้ว ขอ ยกเลิก โดยไม่มีเหตุผลอันควร (และ ผู้ขายไม่ได้ประกาศว่า ให้สามารถยกเลิกได้) อาจจะถูก ห้ามเข้าห้อง ซื้อขาย (Mall) เป็น ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ ตามความเห็น ของคณะกรรมการ เวป [เพิ่มข้อตกลง 8 OCT 2014]


มีผลตั้งแต่ เวลานี้เป็นต้นไป
โปรดอ่าน !!  

น้าลำเป็นหนี้ ท่านใด รบกวนโปรด PM มาให้ด้วย นะครับ (เผื่อจำไม่ได้ครับ)


ติดต่อ น้าลำน้ำ

Offline N-K-F-H

 • Permanent Member
 • Hero Member
 • ***
 • Posts: 2758
 • DIY เล็กๆ
ข้อมูลผมครับ: http://www.audiodiyclub.net/index.php/topic,219.0.html

Offline J_Explorer

 • Permanent Member
 • Sr. Member
 • ***
 • Posts: 258
 like
                      like
 like

Offline BASUKE

 • Permanent Member
 • Hero Member
 • ***
 • Posts: 548
มีการ เพิ่มเติม ข้อตกลง ในการ ซื้อขาย ครับ

2.3 ผู้ขาย จะต้อง ประกาศ ด้วยว่า ได้ลง รูป และ ข้อมูล เสร็จเรียบร้อย แล้ว (การซื้อขายจึงจะเกิดขึ้นได้) [เพิ่มข้อตกลง 8 OCT 2014]

2.1 การซื้อขาย จะต้องเกิดหลังจาก ผู้ขาย ลงรูป และ รายละเอียด เสร็จสิ้นแล้ว (ผู้ขาย จะเขียนบอกว่า ลงให้ เสร็จแล้ว) [เพิ่มข้อตกลง 8 OCT 2014]

8. ผู้ซื้อ ที่ ซื้อแล้ว ขอ ยกเลิก โดยไม่มีเหตุผลอันควร (และ ผู้ขายไม่ได้ประกาศว่า ให้สามารถยกเลิกได้) อาจจะถูก ห้ามเข้าห้อง ซื้อขาย (Mall) เป็น ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ ตามความเห็น ของคณะกรรมการ เวป [เพิ่มข้อตกลง 8 OCT 2014]


มีผลตั้งแต่ เวลานี้เป็นต้นไป


อ่านแล้ว สงสัยมาหลายวัน ไม่รู่จะถามใครได้ ถามที่หน้ากระทู้นี้เลยละกันครับว่า


ผู้ซื้อ ที่ ซื้อแล้ว ขอ ยกเลิก โดยไม่มีเหตุผลอันควร


คำว่า เหตุผลอันควร มีเหตุผลอะไรบ้าง ที่เข้าข่ายอันควร

เหตุผลอะไรบ้าง ที่เข้าข่าย ไม่อันควร

สุดท้าย....ใครจะเป็นผู้ตัดสินว่า ควร หรือ ไม่ควร


ขอบคุณครับ
ที่ซุกหัวนอนครับ

http://www.audiodiyclub.net/index.php/topic,10905.0.html

Offline ลำน้ำ

 • Permanent Member
 • Hero Member
 • ***
 • Posts: 7387
เหตุผล อันควร พิจารณา จาก ความเสียหาย ที่เกิด ขึ้น ...
เช่น
- ตกลงกับ ผู้ขาย ว่าจะซื้อ จน ผู้ขายเก็บ จะแผง แล้ว ยกเลิก .. ทำให้ผู้ขายเสีย ความรู้สึก ไม่อยากจะลงขายอีก ความเสียหาย เกิดขึ้นกับผู้ขาย
- ผู้ซื้อ คนที่อยากได้ จำเป็นจะได้สินค้า ในงาน DIY (ไม่ได้เอาไปปล่อยต่อ) เห็นว่า มีการ ซื้อไปแล้ว และ ไม่ได้ตามต่อ .. ผู้นั้น ก็จะเสียโอกาส ที่จะได้ของนั้นไป

เหตุผลอัน ควร จะถูกตัดสินจาก ผู้เสียหาย โดยตรง ... และ โดยอ้อม ... และ ความคิดเห็นของ Mod หลายๆ ท่าน หลายๆ แนว  สุดท้าย ถูกตัดสิน โดย น้าลำ ครับ 


เพิ่มเติม ไม่เกี่ยวกัยที่ น้า เล็ซ ถามนะครับ
ในการ ซื้อ ขาย ต่อไป นี้ จะเน้นเรื่อง มารยาท มาก ขึ้น ... กำลัง หาแนวทางอยู่ และ จะขอประชามติ จากพี่น้องเรา ... คาดว่าจะใช้ ปีหน้า ครับ
โปรดอ่าน !!  

น้าลำเป็นหนี้ ท่านใด รบกวนโปรด PM มาให้ด้วย นะครับ (เผื่อจำไม่ได้ครับ)


ติดต่อ น้าลำน้ำ